Renovace – nejhorší varianta

Každý, kdo má zkušenosti s nějakou stavbou, ať už profesionálně, nebo soukromě třeba s výstavbou svého rodinného domu, nebo chalupy, jistě potvrdí, že mnohem snazší je stavět něco zcela nového, než renovovat staré. A neplatí to jen u viditelných částí staveb. Snad ještě horší jsou renovace skrytých částí budov. Mezi nejproblematičtější patří samozřejmě elektrické rozvody, zvláště, neznáme-li přesný plán rozvodů v budově, ale také třeba rozvody vody a mezi úplně nejhorší části lze směle přiřadit odvody odpadů v budově a následně kanalizační přípojky k veřejné odpadové síti.

Skryté problémy

Zatímco stará elektrika je zpravidla vedena jen pod sádrovým překryvem drátů, případně starými „husími krky“, těsně pod povrchem stěn, pak vodovody jsou již zasekány až do zdiva, stejně jako odpady. Mají navrch ale ještě tu nevýhodu, že prochází i podlahami a vedeny k domu jsou nejčastěji dosti hluboko pod zemí. To vždy znamená značné zásahy nejen ve stavbě, ale i b jejím okolí.